Bine ai venit!

Ne bucurăm că ești aici. Hai să ne cunoaştem!

Noi suntem Ema, ​​Liviu, Gabi și Silviu și împreună vom dezvolta un serviciu de livrare a cumpărăturilor către persoanele în vârstă, numit «BăcăniaOnline». Pentru a fi siguri că acest proiect va fi unul de succes, ne vom împărţi atribuțiile.

Pe parcursul următoarei ore și jumătate vei descoperi, împreună cu noi, ce înseamnă să fii manager de proiect. Pas cu pas vei afla care sunt cele mai importante procese, abilități și concepte din domeniul managementului de proiect. Astfel, le vei putea pune în practică în orice proiect viitor. Îți vom prezenta procesele managementului de proiect și te vom învăța care sunt abilitățile și conceptele specifice, aplicabile oricărui proiect.

La sfârșitul fiecărui modul vei primi câteva șabloane, pe care le poți folosi la crearea propriilor proiecte. Ți-am stârnit curiozitatea? Să începem!

Activitatea 1: Ce este un proiect?

Gabi: Cu toții am avut de-a face cu anumite aspecte ale managementului de proiect, încă din timpul școlii. De fapt, probabil că fiecare dintre noi a dezvoltat și gestionat de-a lungul vremii proiecte în viața de zi cu zi, fără ca măcar să își dea seama. De fiecare dată când ne-am gândit ce haine să ne luăm în bagaj atunci când plecăm în vacanţă, când am organizat o întâlnire cu grupul de prieteni, când am pregătit o prezentare sau am construit un avion de hârtie în echipă, am parcurs diferite etape ale managementului de proiect.

 

 

 

Activitatea 2: Principalele categorii de persoane antrenate în proiecte

Ema: În acest proiect, Liviu, Gabi și Silviu vor avea roluri diferite. Să definim câteva dintre atribuțiile participanților la proiect. Ne poți ajuta să descoperim ce face fiecare?

Activitatea 3: Procesele managementului de proiect

Liviu: Am învățat că managementul de proiect cuprinde mai multe procese. Orice proiect, indiferent de amploarea sau complexitatea sa, necesită abilități, instrumente și proceduri specifice pentru îndeplinirea obiectivelor. Managementul de proiect poate fi împărțit în cinci procese consecutive:

  • Procesul de inițiere are loc la începutul proiectului. În această fază se stabilesc părțile interesate și este numit un manager de proiect. Sunt formulate obiectivele și misiunea proiectului și se obține o autorizație de demarare a acestuia.
  • În timpul procesului de planificare se întocmește planul de proiect. Managerul de proiect și membrii echipei definesc activitățile necesare pentru a obține produsul, serviciul sau rezultatul final. Ei stabilesc oamenii și resursele de care este nevoie, luând în calcul timpul și bugetul disponibil. Procesul de planificare este foarte important pentru succesul în ansamblu al proiectului. Fără o planificare atentă, managerul și echipa de proiect pot avea mari dificultăți în asigurarea reușitei proiectului.
  • Execuția este procesul de implementare a planului proiectului. Faza de execuție presupune desfășurarea activităților prevăzute în procesul de planificare.
  • Monitorizarea și controlul se desfășoară pe tot parcursul proiectului. Acestea au rolul de a ne asigura că activitățile din planul de proiect se realizează la timp, se încadrează în buget și includ toate modificările necesare pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor proiectului.
  • În timpul procesului de încheiere sunt prezentate rezultatele proiectului. Se finalizează activitatea administrativă și se analizează greșelile pentru a îmbunătăți proiectele viitoare. Procesul de încheiere implică și luarea unui răgaz pentru a sărbători succesele pe care echipa le-a avut de-a lungul proiectului.

Ajută-ne să parcurgem etapele proiectului nostru în ordine cronologică, așezându-le în poziția corectă.

Activitatea 4: Cele trei constrângeri ale managementului de proiect

Silviu: De fiecare dată când începem un proiect, ne gândim ce trebuie să facem (arie de acoperire), cât ne va costa (buget) și cât va dura (timp) acesta. Facem asta de fiecare dată, indiferent de tipul proiectului – de exemplu, atunci când planificăm lansarea unui serviciu, când ne pregătim pentru un examen sau chiar când organizăm o petrecere aniversară. Am numit acești trei parametri cele trei constrângeri ale managementului de proiect.

Următorul capitol

Capitolul 2: Inițierea proiectului

Termeni-cheie

 

 

Activitate:

Parte distinctă, programată, a muncii efectuate în cursul unui proiect.

Constrângere:

Factor restrictiv, care afectează derularea unui proiect, program, portofoliu sau proces.

Criterii de acceptanță:

Set de condiții care trebuie îndeplinite pentru ca rezultatele livrabile să fie acceptate.

Gestionarea comunicărilor:

Componentă a planului de management al proiectului, programului sau portofoliului, care stabilește cum, când și cine va comunica și disemina informațiile despre proiect.

Ipoteză:

Factor al procesului de planificare pe care îl considerăm adevărat, real sau sigur fără dovezi sau demonstrații.

Învățăminte desprinse

Cunoștințe dobândite în timpul unui proiect, care ne arată cum au fost abordate aspectele proiectului sau cum ar trebui abordate în continuare în scopul îmbunătățirii performanțelor viitoare.

Jalon:

Punct sau eveniment semnificativ dintr-un proiect, program sau portofoliu.

Planificarea jaloanelor:

Tip de planificare în care fiecărui jalon îi este atribuită o dată anume.

Proces de execuție:

Faza de implementare a planului proiectului. Execuția presupune derularea activităților prevăzute în procesul de planificare.

Proces de încheiere:

Proces de concretizare/finalizare/închidere formală a unui proiect, a unei etape sau a unui contract.

Proces de inițiere:

Proces prin care se definește un nou proiect sau o nouă etapă a unui proiect existent prin obținerea autorizației de începere a proiectului sau etapei.

Proces de monitorizare și control:

Se desfășoară pe tot parcursul proiectului. Monitorizarea și controlul au rolul de a ne asigura că activitățile din planul de proiect se realizează la timp, se încadrează în buget și includ toate modificările necesare pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor proiectului.

Proces de planificare:

Managerul de proiect și membrii echipei definesc activitățile necesare pentru a obține produsul, serviciul sau rezultatul final. Aceștia stabilesc oamenii și resursele de care este nevoie, luând în calcul timpul și bugetul disponibil.

Program

Programul reprezintă un grup de proiecte conexe gestionate/coordonate astfel încât să se obțină beneficii și un control care nu ar fi posibile în cazul managementului lor individual.

Proiect:

Acțiune temporară, întreprinsă pentru a obține un produs, un serviciu sau un rezultat unic.

Rezultat livrabil:

Orice produs sau rezultat unic și verificabil ori capacitatea de a presta un serviciu necesar pentru a finaliza un proces, o etapă sau un proiect.

Arie de acoperire:

Domeniu de aplicare al unui produs, serviciu sau rezultat, cu toate caracteristicile și funcțiile specificate inițial.

Calendarul proiectului:

Program de activități ordonate pe ore, zile, jaloane și resurse planificate.

Carta proiectului:

Document emis de inițiatorul sau sponsorul proiectului, prin care se autorizează oficial începerea unui proiect și se oferă managerului de proiect dreptul de a aloca resurse organizaționale activităților proiectului.

Depășirea ariei de acoperire:

Extinderea necontrolată a domeniului de aplicare a produsului sau proiectului fără a face ajustări de timp, costuri și resurse.

Echipă de proiect:

Grup de persoane care sprijină managerul de proiect în realizarea proiectului și atingerea obiectivelor.

Managementul proiectelor:

Aplicarea unor cunoștințe, instrumente și tehnici specifice, pentru a îndeplini cerințele proiectelor.

Manager de proiect:

Persoană desemnată să conducă echipa responsabilă pentru atingerea obiectivelor unui proiect.

Parte interesată:

Persoană, grup de persoane sau organizație care pot afecta, pot fi afectate sau se pot considera afectate de o activitate, decizie sau rezultatul unui proiect.

Registrul părților interesate:

Document al proiectului, care include numele, evaluarea și ierarhizarea părților interesate de proiect.

Resursă:

Membru al echipei sau mijloc material de care este nevoie pentru finalizarea proiectului.

Risc:

Eveniment sau condiție incertă, care, în cazul în care se manifestă, au un efect pozitiv sau negativ asupra unuia sau mai multor obiective ale proiectului.

Sistem de etapizare a muncii:

Împărțire ierarhică a întregii sfere de activități care urmează să fie întreprinse de echipa de proiect pentru a realiza obiectivele proiectului și a obține rezultatele dorite.

Sponsor:

Persoană sau grup de persoane care oferă resurse și susținere unui proiect/program/portofoliu, facilitând reușita acestuia.